به مجله حسابرس خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

مصاحبه - نشریه شماره 70 الی 75

کلمه جستجو :
گروه بندی :
از تاریخ :
تا تاریخ :
جامعه حسابداران رسمی ایران؛ فرصتها و تهدیدها؛ گفتگو با دکتر مجید قاسمی، نشریه شماره 75
جامعه حسابداران رسمی ایران؛ فرصتها و تهدیدها
جامعه حسابداران رسمی ایران؛ توجه به نیازهای آینده؛ گفتگو با دکتر مهدی کرباسیان، نشریه شماره 75
جامعه حسابداران رسمی ایران؛ توجه به نیازهای آینده
جهانی سازی؛ پیچیده اما ضروری! گفتگو با آقای اصغر طاهری، نشریه شماره 73
جهانی سازی؛ پیچیده اما ضروری!
ضرورت مطالعه در انتخاب سیستم فراگیر حسابداری؛ گفتگو با آقای دکتر محسن دستگیر، نشریه شماره 73
ضرورت مطالعه در انتخاب سیستم فراگیر حسابداری
به کارگیری کامل استانداردها؛ گفتگوبا آقای دکتر موسی بزرگ اصل، نشریه شماره 73
به کارگیری کامل استانداردها
فناوری اطلاعات با گرایش حسابرسی؛ گفتگو با آقای دکتر علیرضا درخشان، نشریه شماره 72
فناوری اطلاعات با گرایش حسابرسی
توسعه فناوری اطلاعات در حسابرسی: نیازمند زیرساخت فنی؛ گفتگو با آقای دکتر سعید راحتی، نشریه شماره 72
توسعه فناوری اطلاعات در حسابرسی: نیازمند زیرساخت فنی
فناوری اطلاعات در حسابرسی: تغییر دیدگاه؛ گفتگو با آقای هوشنگ نادریان، نشریه شماره 72
فناوری اطلاعات در حسابرسی: تغییر دیدگاه
بهبود سیستمهای برنامه ریزی، کنترل و مدیریت منابع؛ گفتگو با آقای دکتر سید رحمت الله اکرمی، نشریه شماره 71
اکرمی
اصلاح نظام بودجه ریزی؛ گفتگو با آقای محمد کردبچه، نشریه شماره 71
کردبچه
معرفی حرفه؛ گامی برای ظرفیت سازی؛ گفتگو با آقای اکبر سهیلی پور مدیرعامل سازمان حسابرسی، نشریه شماره 70
سهیلی پور
حرفه حسابداری در کنترل دولت در گفتگو با دکتر علی ثقفی، نشریه شماره 70
دکتر ثقفی
نظارت یا سرپرستی؛ گفتگو با دکتر جواد بستانیان، نشریه شماره 70
بستانیان
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مجله حسابرس می‌باشد.