به مجله حسابرس خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

مقالات اصلی - نشریه شماره 70 الی 75

کلمه جستجو :
گروه بندی :
از تاریخ :
تا تاریخ :
انتظارهای حرفه از جامعه حسابداران رسمی ایران, نشریه شماره ۷۵
انتظارهای حرفه از جامعه حسابداران رسمی ایران
راهبری جامعه به شناخت تحلیلی انتظارهای حسابداران رسمی نیاز دارد, نشریه شماره ۷۵
راهبری جامعه به شناخت تحلیلی انتظارهای حسابداران رسمی نیاز دارد
جامعه حسابداران رسمی ایران؛ هنوز دیر نیست! نشریه شماره ۷۵
جامعه حسابداران رسمی ایران؛ هنوز دیر نیست!
مسیر پرمخاطره حسابداران حرفه ای در ایران, نشریه شماره ۷۵
مسیر پرمخاطره حسابداران حرفه ای در ایران
حرفه حسابداری ایران: بیم ها و امیدها, نشریه شماره ۷۵
حرفه حسابداری ایران: بیم ها و امیدها
آینده خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی, نشریه شماره ۷۵
آینده خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی
راهنمای کاربردی ابزار داده کاوی مایکروسافت اکسل, نشریه شماره ۷۵
راهنمای کاربردی ابزار داده کاوی مایکروسافت اکسل
جامعه حسابداران رسمی ایران؛ همگام با همتایان بین المللی, نشریه شماره ۷۵
جامعه حسابداران رسمی ایران؛ همگام با همتایان بین المللی
بررسی انتظارها و فاصله انتظارهای اعضا از جامعه حسابداران رسمی ایران, نشریه شماره ۷۵
بررسی انتظارها و فاصله انتظارهای اعضا از جامعه حسابداران رسمی ایران
حسابرسی داخلی: کامیابی ها و جهت گیری های آینده, نشریه شماره ۷۵
حسابرسی داخلی: کامیابی ها و جهت گیری های آینده
حرفه حسابداری ایران در آستانه بلوغ حرفه ای, نشریه شماره ۷۵
حرفه حسابداری ایران در آستانه بلوغ حرفه ای
تئوری حسابداری از یک نمای کلی, نشریه شماره ۷۴
تئوری حسابداری از یک نمای کلی
مالیات بر ارزش افزوده و حسابرسی عملکرد مؤدیان, نشریه شماره ۷۴
مالیات بر ارزش افزوده و حسابرسی عملکرد مؤدیان
سیستم مدیریت دانش در سازمانها, نشریه شماره ۷۴
سیستم مدیریت دانش در سازمانها
آماده سازی مدرسان و پژوهشگران امروز و آینده در اقتصادهای نوپدید, نشریه شماره ۷۴
آماده سازی مدرسان و پژوهشگران امروز و آینده در اقتصادهای نوپدید
ارتقای آموزش حسابداری حرفه ای؛ گزارش سال 2013 هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری, نشریه شماره ۷۴
ارتقای آموزش حسابداری حرفه ای
امنیت سایبری, نشریه شماره ۷۳
اهمیت سایبری
حسابرسی براوردهای حسابداری: شناخت فرایند مورد استفاده مدیریت و مشکلات پیشِ رو, نشریه شماره ۷۳
حسابرسی براوردهای حسابداری
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و افشای اختیاری اطلاعات, نشریه شماره ۷۳
افشای اختیاری
بررسی تأثیر به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر روی مقایسه پذیری صورتهای مالی, نشریه شماره ۷۳
بررسی تاثیر
کنترلهای فناوری اطلاعات و الزامات استانداردهای حسابرسی, نشریه شماره ۷۳
کنترلهای فناوری اطلاعات
اهمیت و چالشهای به کارگیری استانداردهای گزارشگری مالی, نشریه شماره ۷۳
اهمیت و چالشها
مدل منشور کمیته حسابرسی انجمن حسابرسان داخلی امریکا و بورس ایران, نشریه شماره ۷۲
مدل منشور
ظرفیت انتشار صکوک در بانکهای خصوصی در مقایسه با بانکهای دولتی, نشریه شماره ۷۲
ظرفیت انتشار صکوک
حسابرسی مستمر و نظارت مستمر؛ چالشهای گذشته، فرصتهای پیشِ رو, نشریه شماره ۷۲
حسابرسی مستمر
تعداد نمایش:۱ ۲
۴۸ مورد، صفحه ۱ از ۲
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مجله حسابرس می‌باشد.