به مجله حسابرس خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

کلمه جستجو :
گروه بندی :
از تاریخ :
تا تاریخ :
شماره 75، بهمن و اسفند 93، دکتر یدالله مکرمی
تشکل‌های حرفه‌ ای حسابداری ایران چگونه ممکن است نقشی سازنده در پیشرفت حرفه و اعضای خود داشته باشند؟
دکتر مکرمی
انتظارهای حرفه از جامعه حسابداران رسمی ایران, نشریه شماره ۷۵
انتظارهای حرفه از جامعه حسابداران رسمی ایران
راهبری جامعه به شناخت تحلیلی انتظارهای حسابداران رسمی نیاز دارد, نشریه شماره ۷۵
راهبری جامعه به شناخت تحلیلی انتظارهای حسابداران رسمی نیاز دارد
جامعه حسابداران رسمی ایران؛ هنوز دیر نیست! نشریه شماره ۷۵
جامعه حسابداران رسمی ایران؛ هنوز دیر نیست!
مسیر پرمخاطره حسابداران حرفه ای در ایران, نشریه شماره ۷۵
مسیر پرمخاطره حسابداران حرفه ای در ایران
حرفه حسابداری ایران: بیم ها و امیدها, نشریه شماره ۷۵
حرفه حسابداری ایران: بیم ها و امیدها
میزگرد«انتظارهای ذینفعان از جامعه حسابداران رسمی ایران»، نشریه شماره 75
انتظارهای ذینفعان از جامعه حسابداران رسمی ایران
آینده خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی, نشریه شماره ۷۵
آینده خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی
راهنمای کاربردی ابزار داده کاوی مایکروسافت اکسل, نشریه شماره ۷۵
راهنمای کاربردی ابزار داده کاوی مایکروسافت اکسل
جامعه حسابداران رسمی ایران؛ همگام با همتایان بین المللی, نشریه شماره ۷۵
جامعه حسابداران رسمی ایران؛ همگام با همتایان بین المللی
جامعه حسابداران رسمی ایران؛ فرصتها و تهدیدها؛ گفتگو با دکتر مجید قاسمی، نشریه شماره 75
جامعه حسابداران رسمی ایران؛ فرصتها و تهدیدها
بررسی انتظارها و فاصله انتظارهای اعضا از جامعه حسابداران رسمی ایران, نشریه شماره ۷۵
بررسی انتظارها و فاصله انتظارهای اعضا از جامعه حسابداران رسمی ایران
جامعه حسابداران رسمی ایران؛ توجه به نیازهای آینده؛ گفتگو با دکتر مهدی کرباسیان، نشریه شماره 75
جامعه حسابداران رسمی ایران؛ توجه به نیازهای آینده
حسابرسی داخلی: کامیابی ها و جهت گیری های آینده, نشریه شماره ۷۵
حسابرسی داخلی: کامیابی ها و جهت گیری های آینده
حرفه حسابداری ایران در آستانه بلوغ حرفه ای, نشریه شماره ۷۵
حرفه حسابداری ایران در آستانه بلوغ حرفه ای
شماره 74، آذر و دی 93، دکتر رضا نظری
آیا آموزش و پژوهش حسابداری در دانشگاهها باید در راستای پرورش مهارتهای موردنیاز حرفه حسابداری صورت گیرد؟
دکتر نظری
میزگرد«راههای گسترش دانش و پژوهش حسابداری در دانشگاه و حرفه»،‌نشریه شماره 74
راههای گسترش دانش و پژوهش حسابداری در دانشگاه و حرفه
تئوری حسابداری از یک نمای کلی, نشریه شماره ۷۴
تئوری حسابداری از یک نمای کلی
مالیات بر ارزش افزوده و حسابرسی عملکرد مؤدیان, نشریه شماره ۷۴
مالیات بر ارزش افزوده و حسابرسی عملکرد مؤدیان
سیستم مدیریت دانش در سازمانها, نشریه شماره ۷۴
سیستم مدیریت دانش در سازمانها
تعداد نمایش:۱ ۲ ۳ ۴
۷۲ مورد، صفحه ۱ از ۴
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مجله حسابرس می‌باشد.