به مجله حسابرس خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

مصاحبه - نشریه شماره 64 الی 69

کلمه جستجو :
گروه بندی :
از تاریخ :
تا تاریخ :
کمیته حسابرسی؛ متناسب با ساختار مالکیتی و مدیریتی در گفتگو با محمد شریعتی، نشریه شماره 69
شریعتی
سامانه راهبری شرکتی؛ مجموعه یکپارچه؛ گفتگو با سعید جمشیدی فرد، نشریه شماره 69
جمشیدی فر
کمیته حسابرسی اثربخش؛ دانش و تجربه مربوط؛ گفتگو با مرتضی اسدی، نشریه شماره 69
اسدی
نظام راهبری بنگاه؛ ساز و کار نظارتی و پاسخگویی؛ گفتگو با دکتر قاسم بولو، نشریه شماره 69
بولو
کمیته حسابرسی؛ نیازمند روزامدسازی قوانین؛ گفتگو با دکتر کیهان مهام، نشریه شماره 69
مهام
ایکس بی آرال؛ آسان سازی تجزیه و تحلیل اطلاعات تجاری در گفتگو با دکتر علی صالح آبادی، نشریه شماره 68
صالح آبادی
استفاده از زبان توسعه پذیر گزارشگری کسب و کار در گزارشگری مالی: یک جهش واقعی؛ گفتگو با دکتر محمد عرب مازار یزدی، نشریه شماره 68
عرب مازار
گزارشگری مالی در حوزه فناوری اطلاعات و ایکس بی آرال در گفتگو با علی جنابی، نشریه شماره 68
جنابی
راهکارهای توسعه توان و ظرفیت خدمات غیرحسابرسی در گفتگو با غلامرضا سلامی، نشریه شماره 67
سلامی
حسابرسان و خدمات آنان در دنیای امروز در گفتگو با عبدالرسول دری اصفهانی، نشریه شماره 67
دری اصفهانی
توسعه توان و ظرفیت خدمات غیرحسابرسی همسو با رشد اقتصادی در گفتگو با سعید اسمعیل پور زنجانی، نشریه شماره 67
اسماعیلی پور
از گذشته نه چندان دور تا آینده بسیار نزدیک در گفتگو با اکبر سهیلی پور، نشریه شماره 66
سهیلی پور
آموزش حرفه ای مستمر، الزام در خور توجه برای رشد و توانمندسازی حرفه حسابداری و حسابرسی در گفتگو با دکتر علی ثقفی، نشریه شماره 66
ثقفی
راهکار مؤثر! نظام مدیریت منابع انسانی؛ آموزش و ارتقا در حرفه در گفتگو با سید مصطفی جان نثاری، نشریه شماره 66
جان نثاری
تحقق توانمندی حرفه حسابداری و حسابرسی با ایفای نقش اعضای حرفه در ابعاد کلان و خرد اقتصاد در گفتگو با دکتر رضوان حجازی،نشریه شماره 66
حجازی
شرایط بهتر موقعیت بالاتر! در گفتگو با مسعود بختیاری، نشریه شماره 66
بختیاری
چیستی، چرایی و مشکلات استقرار مدل حسابرسی با تأکید بر مدیریت خطر؛ گفتگو با هوشنگ نادریان، نشریه شماره 65
نادریان
حسابرسی با تأکید بر مدیریت خطر پاسخ به نیازهای جوامع صنعتی؛ گفتگو با مجتبی علیمیرزایی، نشریه شماره 65
علی میرزایی
حسابرسی با تأکید بر مدیریت خطر ، مفهومی ساده اما دقیق گفتگو با منصور شمس احمدی، نشریه شماره 65
شمس
موانع و مشکلات - استقرار حسابرسی - مبتنی بر ریسک در ایران در گفتگو با افشین قوی اندام، نشریه شماره 65
قوی اندام
مسئولیت اجتماعی حرفه حسابرسی حفظ و حراست منافع عمومی در گفتگو با سید محمد علوی، نشریه شماره 64
علوی
نقش پولشویی در فرایند تقلب؛ گفتگو با خانم فریده تذهیبی، نشریه شماره 64
تذهیبی
تقلب اقدامی فریبکارانه در گفتگو با بیتا مشایخی، نشریه شماره 64
مشایخی
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مجله حسابرس می‌باشد.