سرمقاله - نشریه شماره 64 الی 69

دکتر بزرگ اصل-69

شماره 69، بهمن و اسفند92، دکتر موسی بزرگ اصل

کسب اعتماد سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنندگان منابع مالی برای موفقیت اقتصادی هر کشور یک اصل بی‌بدیل است. این اعتماد مستلزم کارکرد درست ارگانهای بازار سرمایه به‌خصوص بنگاههای اقتصادی حاضر در این بازار است. رسواییهای مالی پی‌درپی و ورشکستگیهای سنگین بنگاههای اقتصادی، سیاست‌گذاران را به این نتیجه رسانده است که معجزات دست نامرئی آدام اسمیت، آنگونه که در گذشته تصور می‌شد عمل نمی‌کند و نظارت و کنترل در ابعاد خرد و کلان باید تقویت شود. نظارت و کنترل اگر در درون هرسیستم به‌طور مؤثر تعبیه شود، سریعتر و بهتر می‌تواند انحرافات را تشخیص داده و برای اصلاح آن عمل کند.
mokarami-68

شماره 68، آذر و دی92، دکتر یدالله مکرمی

جهان در مرحله ورود به عصری پس از کامپیوترهای شخصی است، در حالی‌که گزارشگری مالی هنوز در دنیای پیش از کامپیوترهای شخصی و ارتباطات غیرمستقیم باقی مانده است.
دکتر نظری-67

شماره 67 ، مهر و آبان 92، دکتر رضا نظری

خدمات غیرحسابرسی، هرگونه خدماتی غیر از حسابرسی صورتهای مالی است که از سوی حسابرس ارائه می‌شود. برخی اعتقاد دارند از آنجا که حسابرسان شناخت و دانش خوبی نسبت به فعالیتهای صاحبکاران خود دارند، ‌برای آنان به صرفه خواهد بود که خدمات اضافی به ایشان ارائه دهند. مطالعات نشان می‌دهد در برخی موارد، حق‌الزحمه خدمات غیرحسابرسی از خدمات حسابرسی مالی بیشتر است.
نادریان-66

شماره66، مرداد و شهریور92، هوشنگ نادریان

توانمندسازی و توسعه سرمایه‌های انسانی نقشی اساسی در رشد و بهبود حرفه حسابداری و حسابرسی دارد. اساتید فن، توانمندسازی را تقویت باورها،‌ افزایش دانش و مهارت، بهبود ویژگیهای روانشناختی کارکنان و بهسازی وضعیت سازمان و محیطی می‌دانند به گونه‌ای که افراد بتوانند با بیشترین کارایی و اثربخشی در سازمان فعالیت کنند.
دکتر مکرمی-65

شماره 65، خردادو تیر92، دکتر یدالله مکرمی

بسیاری از حسابرسان در دهه 1990 میلادی رویکردهای حسابرسی «باریک‌بین» مبتنی‌بر اقلام صورتهای مالی را به سود رویکردهای حسابرسی «گسترده‌نگر» که با نام «حسابرسی مبتنی‌بر ریسک» یا «حسابرسی ریسک کسب‌وکار» شناخته می‌شود، کنار گذاشتند.
دکتر مکرمی-64

شماره 64، فروردین و اردیبهشت92، دکتر یدالله مکرمی

فروردین و اردیبهشت92، دکتر یداالله مکرمی حرفه حسابرسی در گذشته همواره به‌خاطر ندیده گرفتن و یا ناتوانی از پیشگیری و کشف تقلب با انتقادهای تندی روبه‌رو بوده است. رازداری، طبق آیین‌رفتاری، قیدوبندهایی برای حسابداران حرفه‌ای در برخورد با اعمال غیرقانونی صاحبکاران یا کارفرمایان ایجاد کرده است. آیا تغییر آیین‌رفتار حرفه‌ای در ارتباط با رازداری برای اینکه حسابداران بتوانند بهتر به منافع عمومی و حقوق سهامداران خدمت کنند، ضروری است؟