مقالات

آموزش اخلاق در حسابداری: بررسی علمی و جهانی تعلیم اصول راهبردی اخلاق در حسابداری, نشریه شماره ۶۶

دکتر مهدی علی نژاد ساروکلانی، رحیم معززی حاجیلاری  ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
آموزش اخلاق در حسابداری: بررسی علمی و جهانی تعلیم اصول راهبردی اخلاق در حسابداری, نشریه شماره ۶۶

اصول راهبردی اخلاقی از دیدگاه تجارت جهانی و حسابداری به صورت مسئله ای حل نشده باقی مانده است. در پی رفتارهای غیراخلاقی، غیرقانونی و رسواییهای اخیر مالی، این حقیقت بیشتر آشکار می شود که به رغم کنترلها و وضع قوانین، عملکردهای اساسی و رفتارهای غیراخلاقی در میان حسابداران وضع بدتری پیدا کرده است. از این رو با توجه به آینده و پیچیده تر شدن روز افزون محیط شغلی حسابداران و افزایش میزان رفتارهای غیراخلاقی، در این مقاله سعی شده است مسیرهای متفاوتی در جهت گنجاندن اصول اخلاق در آموزش حسابداری مطرح شود. با توجه به اهمیت مسئله، ابتدا هدف از تعلیم و تربیت اصول راهبردی اخلاقی حسابداری از دیدگاه فدراسیون بین المللی حسابداران بررسی شده و سپس به کاستیهای موجود در برنامه تحصیلی حال حاضر پرداخته شده و در نهایت الگوی پیشنهادی برای پایداری اصول اخلاقی حسابداری و تعلیم اخلاقیات، مطرح گشته است.

   

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.