مقالات

طرح مشترک کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و اتاق ایران برای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم, نشریه شماره ۶۴

-  ۱۳۹۲/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
طرح مشترک کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و اتاق ایران برای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم, نشریه شماره ۶۴

نظر به اینکه در طول ده سال اجرای مواد اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم  مصوب بهمن ماه 1380 ابهامات متعددی بروز نموده و از سوی دیگر تحولاتی در برنامه اقتصادی دولت مطرح شده لذا تجدیدنظر و اصلاح برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم غیرقابل اجتناب شده است. لکن هرگونه تغییری در قوانین و مقررات مالیاتی در وضعیت بنگاههای اقتصادی از جمله صاحبان صنایع، اثر انکارناپذیر دارد. بنابراین کمیته ای مرکب از کارشناسان اقتصادی، مالی و مالیاتی و حقوقی تشکیل و در جلسات متعددی مقررات مرتبط با اشخاص حقوقی در پیش نویس لایحه نظام مالیاتی کشور مورد مطالعه تطبیقی و بررسی دقیق قرار گرفت که نتیجه مطالعات و مباحث انجام شده به تهیه این پیشنهاد اصلاحی منجر شده است.

  

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.