مقالات

میزگرد 98، اطلاعات بااهمیت؛ موارد افشا و نحوه ارائه در تهیه صورتهای مالی برمبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، نشریه شماره 98

-  ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
میزگرد 98، اطلاعات بااهمیت؛ موارد افشا و نحوه ارائه در تهیه صورتهای مالی برمبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، نشریه شماره 98

هدف صورتهای مالی فراهم آوردن اطلاعات سودمند برای سرمایه گذاران در تصمیمهای سرمایه گذاری است. با وجود این، برای شرکتها، فراهم ساختن این اطلاعات کار ساده ای نیست و با چالشهای مهمی روبه روست. 
بررسیهای انجام شده حکایت از آن دارد که سه نوع دلواپسی درباره ارائه اطلاعات در صورتهای مالی وجود دارد؛ نبود اطلاعات مربوطِ کافی، اطلاعات نامربوط بیش از حد، و انتقال اطلاعات به طور غیرمؤثر. 


برای مشاهده متن کامل این میزگرد روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.