مقالات

میزگرد 95، چالشهای پذیرش و به کارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی و انتقال از مبنای نقدی به تعهدی، نشریه شماره 95

-  ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
میزگرد 95، چالشهای پذیرش و به کارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی و انتقال از مبنای نقدی به تعهدی، نشریه شماره 95

پذیرش و به کارگیری حسابداری تعهدی اغلب بخشی از اقدامهای مربوط به اصلاح مدیریت بخش عمومی و به منظور تسهیل این اقدامها است. انگیزه اصلاح سیستم حسابداری بخش عمومی، ارتقای فرهنگ پاسخگویی، و نوسازی مدیریت بخش عمومی است. مهمترین هدفهای پذیرش و به کارگیری حسابداری تعهدی عبارتند از:
• شفافیت و پاسخگویی، و ارتقای تصمیمگیری آگاهانه،
• مدیریت منابع راهبردی، و کمک به دولت در برگرداندن راهبرد به اقدام،
• بهبود مدیریت هزینه ها و آگاهی از آنها،
• سازگاری بین بودجه سالانه و صورتهای مالی سالانه.

برای مشاهده متن کامل این میزگرد روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.