ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

مقالات

بررسی تأثیر عضویت مؤسسه های حسابرسی کوچک در انجمنها، شبکه ها و اتحادیه ها بر کیفیت و حق الزحمه حسابرسی آنها، نشریه شماره 86

ترجمه: دکتر مهدی ناظمی اردکانی  ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
بررسی تأثیر عضویت مؤسسه های حسابرسی کوچک در انجمنها، شبکه ها و اتحادیه ها بر کیفیت و حق الزحمه حسابرسی آنها، نشریه شماره 86
مقدمه
در سال 2008، کمیته نظارت بر حرفه حسابرسی(ACAP) به اداره خزانه داری ایالات متحد گزارش کرد که موسسه های حسابرسی کوچک در انجام حسابرسی شرکتهای سهامی عام بزرگ با مشکلهایی روبه رو هستند؛ زیرا “شرکتهایی که در کشورهای مختلف دنیا فعالیت میکنند، به موسسه های حسابرسی نیازمندند که منابع جهانی، مهارتهای صنعتی و مهارتهای لازم در روبه رویی با کسب وکار و محیط گزارشگری مالی پیچیده این روزها دارند” (ACAP, 2008) . همچنین، در این گزارش چندین توصیه در راستای کمک به موسسه های حسابرسی کوچک شده بود تا بتوانند بر این موانع غلبه کنند؛ از جمله تشویق به همکاری با قانونگذاران و تاسیس مرکز ملی برای تسهیل اشتراک گذاری روشهای جلوگیری و کشف تقلب. هدف از این مطالعه، ارائه پیشنهادهایی در این باره است که آیا عضویت موسسه های حسابرسی کوچک در انجمنها، شبکه ها، یا اتحادیه های حسابداری (که در این مطالعه انجمن نامیده شده اند)، میتواند این موسسه ها را در غلبه بر این موانع یاری رساند (ACAP, 2008; GAO, 2008)
 
برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.