مقالات

نظام آمارهای مالی دولت و استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، بخش دوم- تفاوتهای مربوط به واژه شناسی و نحوه ارائه، نشریه شماره 81

دکتر محمدحسین صفرزاده  ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
نظام آمارهای مالی دولت و استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، بخش دوم- تفاوتهای مربوط به واژه شناسی و نحوه ارائه، نشریه شماره 81

 طبق نظام آمارهای مالی دولت، بین استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی و رهنمودهای گزارشگری، تفاوتهای مربوط به واژه شناسی و نحوه ارائه وجود دارد. در نتیجه، صورتهای مالی و موارد افشای آنها طبق استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی و نظام آمارهای مالی دولت متفاوت به نظر میرسد. این مقاله به تشریح مهمترین تفاوتهای مربوط به واژه شناسی و نحوه ارائه بین استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی و رهنمودهای گزارشگری طبق نظام آمارهای مالی دولت می پردازد.

 

    

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.