مقالات

رفع شکاف بین تئوری حسابداری و نیازهای عملی حسابداران در بازار کار: نقش آموزش حسابداری، نشریه شماره 81

دکتر رافیک باغومیان، حجت محمدی، آزاد عرب زاده  ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
رفع شکاف بین تئوری حسابداری و نیازهای عملی حسابداران در بازار کار: نقش آموزش حسابداری، نشریه شماره 81

به طور معمول، پژوهشها و کتابهای رشته حسابداری بر رویکرد و الگوهایی تمرکز می کنند که ارتباط کمی با بازار کار حسابداران دارند. برنامه های آموزشی رشته حسابداری نیز در بیشتر دانشگاهها،  بر تئوریهایی تأکید می کند که جنبه های عملی برای دانشجویان ندارند. ساندر (Sunder, 2007) هم به این مورد اشاره کرده است که برنامه های آموزشی حسابداری در بیشتر مراکز آموزشی و دانشگاهی بر آموزش بیشتر تئوری حسابداری تأکید می کنند و بدین ترتیب نمی توانند برای دانش آموختگان حسابداری در بازار کار به طور کامل مفید باشند.     

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.