مقالات

نظام آمارهای مالی دولت و استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی بخش نخست تفاوتهای مفهومی بنیادی، نشریه شماره 80

دکتر محمدحسین صفرزاده  ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
نظام آمارهای مالی دولت و استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی بخش نخست تفاوتهای مفهومی بنیادی، نشریه شماره 80

چندی است که سازمان حسابرسی اقدام به تدوین چارچوب مفهومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی کرده است. از ابتدای سال واحدهای بخش عمومی ملزم به رعایت این استانداردها هستند؛ استانداردهایی که به طور عمده بر پایه استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی تدوین شده است. 
افزون بر گزارشهای مالی که باید برمبنای استانداردهای حسابداری بخش عمومی تهیه شود، بیشتر دولتها اطلاعات مالی منطبق با نظام آمارهای مالی دولت را نیز تهیه می کنند اگرچه استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی و رهنمودهای نظام آمارهای مالی دولت بر پایه اصول مشابهی تنظیم می شود، اما این دو مجموعه دارای هدف های متفاوتی بوده و بر واحدهای گزارشگر متفاوتی تأکید دارند.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.