مقالات

حاکمیت شرکتی و نقش رئیس هیئت مدیره و ارتباط آن با عدم تقارن اطلاعاتی و حسابرسی داخلی, نشریه شماره ۶۹

دکتر فرهنگ کاشف بهرامی  ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
حاکمیت شرکتی و نقش رئیس هیئت مدیره و ارتباط آن با عدم تقارن اطلاعاتی و حسابرسی داخلی, نشریه شماره ۶۹

واژه حاکمیت (راهبری) شرکتی در دهه 1980میلادی مطرح شد و هدف آن بازاندیشی در روابط سهامداران، هیئت مدیره و ذینفعان بود. در واقع، حاکمیت شرکتی روابط میان مجموعه ای از افراد و نهادها را هدف قرار می دهد که در جهتگیری و اثربخشی سازمانها تأثیر به سزایی دارد؛ از جمله سهامداران، هیئت مدیره، مدیریت اجرایی، کارکنان، مشتریان، تأمین کنندگان مالی و نهادهای قانونی و دولتی. هدف از اعمال حاکمیت شرکتی، رعایت و اعمال اصولی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت و پاسخگویی و رعایت منافع ذینفعان مختلف از جمله رعایت حقوق سهامداران، رفتار عادلانه با سهامداران، شفافیت، مسئولیتهای هیئت مدیره و جنبه های اخلاقی برقرار می کند.
بررسی ها نشان می دهد راز جاودانگی و کامیابی شرکتهای معروف و خوشنام در برخورداری آنها از رعایت اصول حاکمیت شرکتی و برخورداری از اعضای هیئت مدیره کارامد نهفته است. البته حاکمیت شرکتی اصولی تلقی می شود که در کشورهای مختلف به اقتضای شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی با یکدیگر تا حدی متفاوت است؛ اما اثربخشی شرکتها و رونق بازارهای مالی و پولی کشورها و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی کشورها به کیفیت رعایت این اصول بستگی دارد.

 

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.