ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

برنامه سال 1395

 ضوابط تحریری:
دوره انتشار: دو ماهه
تعداد صفحات: حدود 120 صفحه
زمان انتشار: پایان ماههای زوج سال
طراحی و صفحه بندی: جذاب، با الگوبرداری از نشریه های معروف حسابداری جهان، متمایز از سایر نشریه های همردیف ایرانی
رنگ: چهار رنگ
روش توزیع: تأکید بر توزیع مستقیم از طریق جذب مشترک و عرضه مستقیم در دانشگاهها، کتابفروشیها و همایشها با توجه ویژه به دانشپژوهان

 گروههای اصلی موضوعهای محوری:
•    گزارشگری مالی،
•    حسابداری بخش عمومی،
•    خدمات اطمینان بخشی و سایر خدمات حرفه ای،
•    اخلاق و رفتار حرفه ای.
هر شماره مجله، در قالب «موضوع محوری»، و از زاویه ها و ابعاد: «مفاهیم نظری، تدوین استاندارد، آموزش و استقرار، فناوری اطلاعات، قوانین و مقررات و سیاستها، نهادهای تاثیرگذار و تاثیرپذیر، و بین المللی»، به یکی از موضوعهای اصلی یادشده می پردازد.

 موضوعهای محوری سال 95 نشریه حسابرس:
• شماره 82ـ اردیبهشت 1395: ابزار نوین مالی و چشم‌انداز استفاده از آنها
• شماره 83ـ تیر 1395: تجدید ارزیابی داراییهای ثابت
• شماره 84ـ شهریور 1395: استقلال حسابرس
• شماره 85ـ آبان 1395: راهکارهای رفع موانع حسابرسی مبتنی بر ریسک
• شماره 86ـ دی 1395: چارچوب همکاری با مؤسسه‌های حسابرسی بین‌المللی
• شماره 87ـ اسفند 1395: مراجع سیاستگذاری و نهادهای نظارتی در حوزه حسابداری و حسابرسی
• شماره 88ـ اردیبهشت 1396: قانون تجارت

ترکیب مطالب مجله:

 عنوان

تعداد صفحات

 توضیح
 سرمقاله 1در ارتباط با موضوع محوری، توسط یکی از اعضای شورای مدیریت یا صاحبنظر مرتبط 
 خبرهای حرفه در ایران وجهان
 4
رویدادهای فدراسیون بین‌المللی حسابداران
 6
رویدادهای هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری  6

خبرهای هیئت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی

 2 
 میزگرد 15
 مصاحبه16 4 مصاحبه 4 صفحه ای
 مقاله های مرتبط با موضوع محوری
 50  10 مطلب 5 صفحه‌ای
 مقاله های ویژه
 16 4 مقاله 4 صفحه‌ای
 در پاگرد حسابرس
 10 10 مطلب یک صفحه‌ای خواندنی عمومی و حرفه‌ای
 متفرقه 4
 جمع 130